eXTReMe Tracker


400 ha Jaktmark Västerbottens kustland
 Mail: [email protected]
01-02-2024

All jakt utarrenderas. Älg, Rådjur, Hare och fågel.
Marken med i älgskötselområde. Arrendatorn får bedriva jakten utan inblandning av markägaren.
Mycket enkel stuga ingår. Boende går hyra i närheten.
4 mil från Umeå.
Pris. Bud.

Pris:


Tlf: 
By/Län/Ort.: Umeå
Annonce nr: 11565