eXTReMe Tracker


Välorg.jaktlag med säte i Göteborg söker gästjägare.
 Mail: [email protected]
18-09-2023

Vijagar på 1200 ha förd.på 3 mark.Tillgängl.vilt är dov, vildsvin, kron, älg, hare, rådjur,fågel.Då vi i bland ej fyller alla platser med ord.medlem.kan vi mot en mindre kostn.ta in gäster för korttidsjakt.Om ni anmäl.ert intr. till oss,så sätts ni upp på gästlist. Däreft.blir ni kont.så fort vi har en ledig plats.Ni kommer i god tid få info.om vilka regl.som gäller samt vilka priser vi har,och vilka krav vi ställer.Vi anv.regelbund.gästlist.som underlag till nyrekrytering av ord. medlemmar i jaktlaget.
Pris:


Tlf: 
By/Län/Ort.: V.Götaland,Halland
Annonce nr: 11502