eXTReMe Tracker


Arrende småviltsjakt 250ha Tingsryd Småland uthyres
 Mail: [email protected]
07-05-2023
D. 24-05-2023

Sökes
Jaktarrendator för långsiktigt samarbete.

Beskrivning
Tre fastigheter om total 250ha fördelat på 200ha skogsmark i varierande ålder och 50ha vatten (ej ngn åkermark på fastigheterna).
Bra vägnät ger god åtkomst till jaktmarkerna med personbil
Fastigheterna ligger 10km norr om Tingsryds centralort och är samtliga belägna runt sjön Ygden
Mkt god tillgång på Gris & Rådjur
Två åteltorn, använda av tidigare arrendator för grisjakt, ingår i arrendet
Boende saknas.

Övrigt
Jaktarrende / markerna är tillgänglig för ny arrendator från den 1:a Augusti 2023.
Vägar på fastigheten är öppna, det står intressenter fritt att inspektera marken på egen hand.
Arrendekostnad, enligt anbud / överenskommelse.
Fastighetsägare förbehåller sig rätten att acceptera anbud vid vilken tidpunkt som helst.
Arrendekontrakt kommer att följa Svenska Jägarförbundets mall & guidning
Första kontakt sker, pga av arbetssituation, via e-mail : [email protected]

Pris: Anbud


Tlf: 
By/Län/Ort.: Tingsryd Småland
Annonce nr: 11267