eXTReMe Tracker


Jaktmark utanför Kalmar ca 210 hektar
 Mail: [email protected]
04-01-2023
D. 13-02-2023

Vänligen läs igenom hela annonsen innan erläggande av ert bud.Nu finns 210 hektar jaktmark tillgänglig från 1/7 2023 i Torsås, Kalmar län.Vilt som finns är framförallt vildsvin, älg samt rådjur och sedvanligt småvilt. Sporadiskt med hjort. Tidigare har älgjakt skett i samarbete med närliggande fastigheter, vid rätt förutsättningar finns möjlighet för ny jakträttshavare att fortsätta med denna gemensamhetsjakt.Jaktområdet är uppdelat i två skiften på totalt cirka 210 hektar och utgörs främst av tallskog och granskog men här finns även mossar som kan inbjuda till spännande jakt. Se bifogad karta från skogsbruksplan. Notera att jaktområdet avser två fastigheter, Torsås Videbäcksmåla 1:2 och 1:6. Väl anpassad utfodring är OK.För en säker och effektiv jakt bör torn nyttjas - likaså är "rimlig" sikt- och passröjning OK.På marken nu stående torn ingår ej i upplåtelsen.Ange hur ni avser att bedriva jakten för att nå våra mål samt en effektiv och spännande jakt. Enstaka jakter som säljs externt är OK när det utförs i begränsad omfattning och efter samråd med markägare.Upplåtelse sker med ett jaktår i taget med målet att få en långsiktig upplåtelse.Beskriv er själva väl på Jaktmarknad, ange hur ni avser att jaga samt skapa ert tilltänkta jaktlag helst med minst fem av de tilltänkta medlemmarna.Fullt beboelig jaktstuga eller hus går att hyra separat under viss tid under året - se bild.Vid genuint intresse och inför erläggande av bud bör marken besökas. Vid besök skall vederbörlig hänsyn tas till boende, boskap och pågående verksamheter inklusive jakt.Vänligen notera att bud skall skickas in via Jaktmarknad.se och fastighetsägaren undanber sig kontakt direkt i frågor kopplat till jaktmarken. Vid frågor om upplåtelsen vänligen skicka till [email protected] och skriv "Jakt Videbäcksmåla" i ämnesraden.Fastigheterna ingår i skötselområde Gullabo ÄSO.Hus/Jaktstuga går att hyra separat under vissa perioder.Varmt välkomna med ert anbud!Fri prövningsrätt tillämpas - detta innebär i klartext att fastighetsägaren inte behöver välja den som lägger högsta budet utan det står fastighetsägaren fritt att välja utifrån sina mål bland budgivare.Fastighetsbeteckningar Torsås Videbäcksmåla 1:2 samt Torsås Videbäcksmåla 1:6

Länkar till Lantmäteriet: https://minkarta.lantmateriet.se/plats/3006/v1.0/?e=548625&n=6261080&z=10&mapprofile=fastighetskarta&boundaries=true samt

https://minkarta.lantmateriet.se/plats/3006/v1.0/?e=547926&n=6262045&z=10&mapprofile=fastighetskarta&boundaries=true

Markyta i hektar ca 210 ha

Första Jaktdag 2023-07-01

Sista jaktdag 2024-06-30

Pris:


Tlf: 
By/Län/Ort.: 
Annonce nr: 11119