eXTReMe Tracker


Jakt i Småland
 Mail: [email protected]
03-04-2022
D. 02-05-2022

Arrenderar ut all jakt på ca 70ha i Jönköpings län. Fr.o.m 1Juli 2022. Är varierande skog från kalhygge till äldre skog. Även lite åker/betesmark. Flera vattendrag rinner genom fastigheten.Det är flera skiften med lätt åtkomlig mark med bra vägförbindelse.
God tillgång på rådjur och vildsvin. Även älg och småvilt finns. Finns tre etablerade vildsvinsåtlar.

Utarrenderas till, max tre, skötsamma och ansvarsfulla jägare med början på ett år men önskar ett långsiktigt samarbete.Boende finns mot tillägg för hyra.

Skriv en presentation av er samt ett anbud.
Väljer ut de mest intressanta för att komma på visning.
Fri prövningsrätt förbehålles markägaren.

Pris:


Tlf: 
By/Län/Ort.: Jönköpings län
Annonce nr: 10723