eXTReMe Tracker


Jakt i sydöstra Småland
 Mail: [email protected]
08-02-2022
D. 20-03-2022

Markarealen, 260ha, är fördelad på fyra skiften varav de två största utgörs av 130ha respektive 90ha. Skogen har varierande ålder och det finns allt från nytagna hyggen och ungskog till äldre gran- och tallskog. Här finns också rikligt med löv. Ca 12 ha utgörs av åker och äng. All mark är lätt tillgänglig med bil.

Viltpopulationen är god med bl a älg, rådjur och vildsvin. Marken ingår i ett älgskötselområde.
Stor vikt fästes vid seriösa och ansvarsfulla jägare. Första året på prov, men målet är ett långsiktigt avtal.
Tillgänglig från 2022-07-01
En kort presentation välkomnas tillsammans med anbud. Fri prövningsrätt förbehålles markägaren.
Kontakt sker via mail: [email protected]

Pris:


Tlf: 
By/Län/Ort.: Kalmar
Annonce nr: 10654