eXTReMe Tracker


Jaktarrende i södra Småland
 Mail: kvarnagardet@hotmail.com
30-05-2019
D. 09-07-2019

Jaktmark i södra Småland utarrenderas.
66 har, varav 46 skog och 20 åker. Gränsar till vattendrag.
Övernattningshus finns att utnyttja vid jakt.
Arrendet gäller skriftligt för all jakt från 2019-07-01.
Älgjakten bedrivs i jaktvårdsområde på 2400har, ca 14 älgar i tilldelning, med mestadels drevjakt på älgen.
Önskvärt max 4 man i ert jaktlag, som vårdar viltstammen, skyddsjagar vildsvin och kan uppvisa referenser.
För mer information, ring markägaren, 0703372122

Pris:


Tlf: 0703372122
By/Län/Ort.: 
Annonce nr: 9448