eXTReMe Tracker


Sävsjöström i Småland
 Mail: stig@stighesse.se
30-01-2019
D. 30-04-2019

Vi arrenderar 550 ha skogsmark av Sveaskog med god tillgång på älg och rådjur och vill nu utöka vårt jaktlag från 8 till 10 jägare, eftersom alla inte kan deltaga varje gång. Vi har licens på en vuxen älg och fritt antal kalvar. Vi har älg och rådjurshundar, men fler rådjurshundar är välkomna. Kostnad 9.000:- kronor per år. Svara gärna per mail eller telefon till Stig Hesse
Pris: 9.000


Tlf: 0709-405640
By/Län/Ort.: Sävsjöström i Småland
Annonce nr: 9185