eXTReMe Tracker


Jaktarrende i mellersta Skåne
 Mail: ch.s@hotmail.se
20-04-2018
D. 15-05-2018

På långtidskontrakt utarrenderas till en eller två viltvårdsintresserade jägare 36 ha sammanhängande jaktmark med gräns i sjö mitt i Skåne. Arealen omfattar 20 ha skog (gran, tall, björk, ädellöv m m), 10 ha energiskog (poppel) och i övrigt öppen mark. På ägorna finns vildsvin, rådjur, dovhjort, fågel m m och i sjön finns möjlighet till fiske. En prisidé är 500 kronor per hektar med förbehåll om fri prövningsrätt av inkomna bud. Utarrenderas ej till jaktlag och inga jaktgäster tillåts. Kontakta markägaren med e-mail.
Pris: Bud


Tlf: 
By/Län/Ort.: Skåne
Annonce nr: 8762

  

Jaktformedling.se
Tlf. +45 40 95 76 04
Se. 55 51 55 57