eXTReMe Tracker


Växjö
 Mail: rickard.revelj@telia.com
02-01-2018
D. 14-01-2018

Vi söker 4-5 medlemmer och är en jaktklubb som jagar 30km NÖ om Växjö. Marken är på 560 ha och har bra arrondering med flera egna skogsbilvägar. Arealen har olikåldrig skog med bra biotoper (ingen monoton storbolagsskog). Mossodlingar, betesvallar och vatten finns på marken.
I arrendet ingår en nybyggd jaktstuga så övernattningsmöjlighet finns. Vi är ett välorganiserat jaktlag med samjakt främst om helgerna. Älgjakten ingår i älgskötselområde och tilldelningen är 1 vuxen och fri kalv. En god stam av rådjur finns. Vildsvinen har etablerat sig så goda möjligheter finns för åteljakt eller.
Naturligtvis finns även hare/räv och skogsfågel men vi har ingen hund för dessa villebråd.
För nya medlemmar ser vi ett långsiktigt samarbete och du ska helst bo inom två timmars körtid. Arrendet är ca 6400kr + (700kr för jaktklubbens omkostnader). Är du intresserad mejla (rickard.revelj@telia.com) och berätta lite om dig själv.

Pris: 6400


Tlf: 
By/Län/Ort.: 
Annonce nr: 8594

  

Jaktformedling.se
Tlf. +45 40 95 76 04
Se. 55 51 55 57