eXTReMe Tracker


Hansjö viltvårdsområde, Orsa kommun, 1 jakträtt, allt utom älg
 Mail: erik.sigra@lm.se
27-04-2017
D. 24-05-2017

En jakträtt avseende områdesjakt på småvilt (d.v.s. allt jaktbart vilt utom älg) i Hansjö viltvårdsområde (21 600 hektar), Orsa kommun. Kronhjort finns och utfodras vintertid. Viltvårdsområdesföreningen har regler för jaktgäster (innevarande jaktår får varje jakträttshavare ta med 2 jaktgäster per dag mot en avgift om 50 SEK / jaktgäst / dag).

Viltvårdsområdesföreningen har en informationssida på [http://www.hansjojagaren.com/]. Där kan man finna bland annat den informationsskrift som ges ut inför varje jaktår. (Senaste numret är [https://www.hansjojagaren.com/wp-content/uploads/2016/06/Hansjojagaren-44.pdf].) Där kan man läsa om bland annat avskjutningsstatistik, avgifter till viltvårdsområdesföreningen, regler för jaktgäster och vilka som sitter i föreningens styrelse.

Jag skickar kartor och stadgar för viltvårdsområdesföreningen via e-post på begäran (handlingarna kommer från Länsstyrelsen i Dalarnas län).

Jakträtten upplåtes ett jaktår i sänder med automatisk förlängning om inte uppsägning sker, med början 2017-07-01. Avtalet gäller dock som längst 5 jaktår. Arrendepriset är 4000 SEK / jaktår eller högstbjudande.

Viltvårdsområdesföreningen tar ut avgifter av jägare (425 SEK / jaktår). Rabatter ges till den som hjälper till med aktiviteter såsom skjutbana eller utfodring.

Pris:


Tlf: 
By/Län/Ort.: 
Annonce nr: 8268

  

Jaktformedling.se
Tlf. +45 40 95 76 04
Se. 55 51 55 57