eXTReMe Tracker


Hansjö viltvårdsområde, Orsa kommun, 2 jakträtter
 Mail: erik.sigra@lm.se
01-04-2017
D. 11-05-2017

Vi är några markägare som tillsammans har 2, eventuellt 3, jakträtter i Hansjö viltvårdsområde, Orsa kommun.

För älgjakt gäller gemensamhetsjakt. Jägarna blir satta i ett jaktlag. Vill man påverka vilket jaktlag man hamnar i och vilken uppgift man får under

jakten (t. ex. hundförare) bör man ta personlig kontakt med lagledaren.

För övrigt vilt gäller områdesjakt på viltvårdsområdets ungefär 21 600 hektar. Kronhjort finns och utfodras vintertid. Viltvårdsområdesföreningen har

regler för jaktgäster (innevarande jaktår får varje jakträttshavare ta med 2 jaktgäster per dag mot en avgift om 50 SEK / jaktgäst / dag).

Viltvårdsområdesföreningen har en informationssida på [http://www.hansjojagaren.com/]. Där kan man finna bland annat den informationsskrift som ges ut

inför varje jaktår. (Senaste numret är [https://www.hansjojagaren.com/wp-content/uploads/2016/06/Hansjojagaren-44.pdf].) Där kan man läsa om bland annat

avskjutningsstatistik, avgifter till viltvårdsområdesföreningen, regler för jaktgäster, vilka som sitter i föreningens styrelse och vilka som leder

älgjaktslagen.

Jag skickar kartor och stadgar för viltvårdsområdesföreningen via e-post på begäran (handlingarna kommer från Länsstyrelsen i Dalarnas län).

Jakträtten upplåtes förslagsvis ett jaktår i sänder med automatisk förlängning om inte uppsägning sker, med början 2017-07-01. Det finns möjlighet att

dela upp jakträtten i älgjakt respektive övrig jakt. Arrendepriset för älgjakt är 3000 SEK / jakträtt / jaktår eller högstbjudande.

Viltvårdsområdesföreningen tar ut avgifter av jägare. Rabatter ges till den som hjälper till med aktiviteter såsom skjutbana eller utfodring.

Pris:


Tlf: 0730281357
By/Län/Ort.: Hansjö/Dalarna/Orsa
Annonce nr: 8219

  

Jaktformedling.se
Tlf. +45 40 95 76 04
Se. 55 51 55 57