eXTReMe Tracker


Jakt i Småland 150 ha. E-post algbock19@gmail.com
 Mail: algbock19@gmail.com
11-04-2022
D. 27-04-2022

Arrenderar ut all jakt på 150 ha i Kalmar län från den 1/7 2022.
Fina marker med varierande skog i ett skifte, bra vägnät, även mindre sjö med fiske ingår. Jaktstuga på 50 m2 finns på marken och ingår. God tillgång på vilt, rådjur, vildsvin, kronhjort, älg och annat småvilt. Älgjakten ingår i Älgskötselområde. Div jakttorn och vildsvinsåtlar finns.
Utarrenderas gärna på flerårsavtal
Anbud önskas till algbock19@gmail.com

Pris: Anbud


Tlf: 
By/Län/Ort.: Kalmar län
Annonce nr: 10741