eXTReMe Tracker


Plats i jaktlag
 Mail: jakt_ostergotland@yahoo.com
29-12-2021
D. 29-03-2022

Vi söker nya medlemmar, både kvinnor och män, till vårt jaktlag inför 20220701-
Vi söker både skyttar och hundförare/skyttar. Krav att din/a hund/ar kan jaga med både ställande och drivande hundar.
Vi jagar varannan till var tredje helg.

Lite om marken:

1250 ha, 45 min från Norrköping, långt från stora vägar.

Årlig avskjutning älg 2-3, dov 15-20, gris 40-50, rådjur 20-25.
Älgstam på väg upp. Tillgången på dov och gris kan medföra att fler djur kan beskattas.

Fin arrondering med bra grusvägsnätverk.

Slaktbod med rinnande vatten.

Tillgång till modern stor jaktstuga, med stora gemensamhetsytor.

Intresseanmälan med utförlig beskrivning av dig gällande jakt och viltvård, samt adress och mobilnummer.
Referenser både för skytt och hundförare uppskattas och prioriteras.
Frågor besvaras per mail.

Pris:


Tlf: 
By/Län/Ort.: 
Annonce nr: 10606