eXTReMe Tracker


Pyrsch och vakjakt sörmland!
 Mail: jensdrugge@gmail.com
09-11-2021

Fint kuperad och välarronderad mark med brutet åkerlandskap på viltrik mark i Sörmland. Lämpar sig extra bra för just smygjakt.

Totalt 310 hektar.
Hälften skog och hälften åkermark.


Jaktbart vilt:
Kronhjort, vildsvin, rådjur och en väldigt tät dovhjortsstam.

lämplig för 2-4 jägare. Minimum 3 jaktdagar.

Boende med frukost finns i direkt anslutning samt stort kylrum & slakteri.

Eftersöksspecialister finns att tillgå.

Skicka mejl för prisoffert.

Pris:


Tlf: 
By/Län/Ort.: 
Annonce nr: 10581