eXTReMe Tracker


Jaktområde om 469 ha i Heby kommun
 Mail: gunnar.levin@htskogar.se
15-06-2021
D. 25-07-2021

HT Skogar bjuder ut jakten avseende jaktåret 2021/2022 för jaktområde Rönningen enligt bifogad karta. Områdets areal är 469 ha. Marken är belägen mellan Tierp och Uppsala, väster om Månkarbo. Norr om Östervåla. Inom området förekommer Rådjur, vildsvin, älg och kronhjort.

Anbud lämnas per e-post till Hällefors Tierp Skogar på följande adress: jakt@htskogar.se

Anbud för jaktupplåtelsen skall ha inkommit senast 2021-06-30 och anges i kr exklusive moms för hela området. Eventuella statliga fällavgifter tillkommer. Med anbudet ska en kort presentation av jaktlaget/anbudslämnaren ges med information om erfarenheter sedan tidigare och hur jakten avses att bedrivas.

Upplåtaren har fri prövningsrätt rörande val av jaktarrendator.

Se vår hemsida https://htskogar.se/nyheter/lediga-jaktomraden/ för komplett anbudsunderlag, kartor mm.


Pris: Anbud

https://htskogar.se/nyheter/lediga-jaktomraden/
Tlf: 0703071062
By/Län/Ort.: Uppsala/Heby
Annonce nr: 10434