eXTReMe Tracker


En ledig plats till jaktklubb i Småland
 Mail: emanuel.trollmane@gmail.com
27-04-2021
D. 08-05-2021

Vi har en ledig plats till trevligt jaktlag i Uppvidinge i Småland till kommande jaktsäsong.
Klubben omfattar totalt 12 medlemmar och vi jagar på ca 1 000 hektar sammanhängande mark.

Marken är varierad med mestadels skog, men även bruten åkermark, mossar och kärr. Inga hårt trafikerade vägar finns inom jaktmarken.

Vi jagar älg gemensamt i jaktlaget. Övrigt vilt jagas både enskilt och gemensamt på initiativ av varje medlem.

God tillgång på älg, rådjur, vildsvin, hare, och skogsfågel.

Vi jagar älg med jämthund och övrigt klövvilt med kortbent drivande hund.
Välmeriterade älghundar, rådjurshundar och stövare finns i jaktlaget.

Vi ser gärna en medlem med kortbent långsamdrivande rådjurshund.
Ytterligare älghund och stövare har vi f.n. inte utrymme för i jaktlaget.

Goda möjlighet till åteljakt på vildsvin vid intresse.

Medlemsavgift ca 8 500 kr/år

Både erfarna och nya jägare är välkomna. Viktigast är att du har en trevlig, ödmjuk och sund inställning till jakt. Skriv några rader om dig själv så hörs vi vidare.

Pris: 8500


Tlf: 
By/Län/Ort.: Uppvidinge
Annonce nr: 10368