eXTReMe Tracker


Anbud jakt 315ha i Tösse längs 45:an
 Mail: sara.alfredsson@outlook.com
10-03-2021
D. 09-04-2021

Utarrenderas all jakt på fastigheten Åmål Söderbodane 1:4 och 1:24, ca 315ha, varav 49ha åkermark. Ligger nära riksväg 45.

Gott om rådjur och hare, dessutom älg, dov-och kronhjort och skogsfågel. Vildsvin har setts vid några tillfällen. Ansvarsfull jakt är naturligtvis ett krav.
Det finns en mycket enkel utbyggd barack/stuga att disponera med indraget vatten och el. Kostnad för all el tillkommer.

Skogen varierar i ålder och det finns allt från nytagna hyggen, täta granplantering och äldre gran- och tallskog samt myrmark.
Fastigheten gränsar till Käppesjön och det rinner en bäck med bäcköring vid stugan/baracken.
3 vindkraftverk finns samlat på fastigheten, men det är väldigt rikt på vilt kring dem.

Bud på hela jakten, ange hur många som kommer vara med i laget och om det ev. finns plats/intresse för att ta in medlemmar från tidigare jaktlag.

Ett provår till att börja med, med möjlighet till förlängning.
Upplåtelsen tillträds 2021-07-01

Skriv ett mail om er själva och lämna ett indikativt bud.
Ange telefonnummer för vidare kontakt.

Anbud skall skickas per email eller post senast 2021-03-31 till:

sara.alfredsson@outlook.com

Sara Alfredsson
Söderbodane 106
662 98 Tösse

Pris: Anbud


Tlf: 0705820448
By/Län/Ort.: Tösse
Annonce nr: 10307