eXTReMe Tracker


Anbud Jakt om 96 ha, Sunne kommun
 Mail: fastigheter@skogsam.se
18-01-2021
D. 27-02-2021

Avser all jakt på Fastighet Sund 1:7.

I området finns kronhjort, rådjur, älg m.m.
Ingår i älgskötselområde.

Anbudet skall anges i kronor per hektar/år exkl moms.
Moms tillkommer på budet.

Jakt ska bedrivas så att viltskador på skogen minimeras.
En jaktrapport lämnas till ägaren 1 gång per kvartal.
Jakten upplåtes från den 1:a juli 2021. Goda referenser ger fördel.

Fri prövningsrätt:
Markägaren förbehåller sig rätten att fritt anta eller förkasta inkommet bud samt om sä väljes ha efterföljande auktion mellan budgivarna.

Anbudet sickas skriftligen via post eller e-post, märk ämne/kuvert med "Jakt Sund 1:7". Anbudet ska ha ankommit senast den 10:e februari 2021. Skicka anbudet till:

E-post adress:
fastigheter@skogsam.se

Postadress:
Skogsam AB
Ålsta 528
69492 HALLSBERG

Pris: Anbud


Tlf: 
By/Län/Ort.: Sunne
Annonce nr: 10258